Adatvédelem

Szabályzat, adatvédelem

 

A Public Content Kft. (2120. Dunakeszi, Huszka Jenő u. 33. telefon: + 305 889977mint a pestinaplo.hu honlap üzemeltetője (továbbiakban: Üzemeltető) jelen Szabályzat keretében meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az alábbiakban részletezett feltételek szerint ügyfelei (továbbiakban: Felhasználó) számára.


1) A szerződés létrejötte
A pestinaplo.hu oldalon kínált szolgáltatások bármelyikének (böngészés, hirdetés, stb.) igénybe vételével Felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket.

2) A szerződés tárgya, tartalma
Üzemeltető – a pestinaplo.hu internetes címen elérhető honlapon böngészési lehetőséget biztosít Felhasználó részére. A rendszerben Felhasználó az Üzemeltető által biztosított felület használatával saját akaratból, önállóan regisztrálhatja is magát a rendszerben, amelynek révén – közelebbről meg nem határozott – többlet szolgáltatásokhoz juthat.

3) A felelősség kizárása
3a) A pestinaplo.hu honlap tartalmának bárminemű felhasználása Felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik.
3b) Üzemeltető a linktárakba kerülő hírek, fotók és egyéb médiafájlok tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal. A közízlést- és törvényt sértő valamint az oldal struktúrájába nem illő szöveget, képeket, fájlokat, megtévesztő hirdetéseket jogosult azonnal törölni rendszeréből.
3c) Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ tartalmát, valamint olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
3d) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében Üzemeltető szolgáltatásait megrendelő Hirdető által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Hirdető minősül szolgáltatónak.
3e) Üzemeltető nem garantálja az oldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését, és ezen zavarok kijavítását, valamint az oldal elérését biztosító szerver vírusmentességét. Azok használata igénybe vevő saját kockázatára és felelősségére történik.

4) Adatvédelem
4a) Üzemeltető kezelheti a regisztrált Felhasználó adatait.
4b) Üzemeltető egyes szolgáltatásainak igénybe vételét regisztrációhoz kötheti, amelynek során Üzemeltető a Felhasználó személyes adatainak birtokába jut, azonban ezen adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.
4c) Üzemeltető a regisztráció valamint a hirdetési szerződések megkötése során a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése tekintetében az információs önrendelkezési joggal és az információszabadsággal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit, továbbá a  2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (E-ker. tv.) tartja irányadónak.

 

5) Ügyfélszolgálat, jogorvoslat

Az ügyfélszolgálattal és jogorvoslati kérdésekkel összefüggő ügykezelést a honlap üzemeltetője, a Public Content Kft. végzi.

e-mail


5) Egyéb rendelkezések
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Public Content Kft.

info@pestinaplo.hu« Vissza a főoldalra